Upozornění

Úhtada garážového stání je možná převodem na účet družstva v České spořitelně, a.s., č.ú: 1646763319/0800.

Více o úhradách nájemného čtěte zde.

 

Aktuality

V návaznosti na zákon č. 90/2012 Sb. (o obchodních korporacích), který je účinný od 1. ledna 2014,
je povinností každého bytového družstva, tj. i našeho družstva, mít vlastní internetové stránky.
Z toho důvodu byly založeny tyto stránky, to i přesto, že již dlouhodobě ve formě e-mailů existuje
též internetová komunikace v rámci našeho družstva.

Tyto nové stránky našeho družstva budou sloužit jak k informování, tak i zejména ke svolání členů
na členské schůze družstva, viz § 636 výše uvedeného zákona. Vlastní svolávání na členské schůze, vedle písemné formy, bude prováděno též prostřednictvím těchto internetových stránek a to přes internetovou stránku "Informační deska".